Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

Javna ustanova dom zdravlja Bugojno - konkurs

alt

Na osnovu člana 20 a Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH»broj:26/16 i 89/18),člana 3 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu («Službene novine Srednjobosanskog kantona»broj 7/19,člana 6 Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i Odluke o prijemu radnika broj: 01/1-5.108 od 19.11.2020.g Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od 1 godine:

 1. Doktor medicine -> 3 izvršioca
 2. Medicinska sestra – tehničar -> 11 izvršilaca
 3. Spremačica -> 3 izvršioca
Opis poslova
 1. Doktor medicine:
 • organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja
 • provodi ciljane i sistematske preglede i radi na otkrivanju bolesti
 • obavlja preglede utvrđenim proceduramaobavlja preglede utvrđenim procedurama
 • vrši interpretaciju nalaza
 • određuje način i vrstu liječenja
 • ukazuje hitnu medicinsku pomoć
 • propisuje lijekove i medicinska sredstva
 • određuje vrstu i dužinu liječenja
 • daje ocjenu o zdravstvenom stanju i sposobnosti
 • sudjeluje u svim preventivno-promotivnim programima sa ciljem otklanjanja riziko faktora koji mogu uticati na zdravstveno stanje stanovništva
 1. Medicinska sestra-tenhičar:
 • vodi kompletnu dokumentaciju i evidenciju o pacijentima
 • sistira doktoru medicine pri obavljanju poslova
 • pruža informacije pacijentu,zakazuje redovne i kontrolne preglede
 • prima zdravstvene kartone i drugu medicinsku dokumentaciju
 • obavlja administrativnu obradu zdravstvenih kartona,recepata,uputnica
 • vrši prijavu zaraznih oboljenja,pravi izvještaj o oboljenjima,pravi izvještaj o uslugama
 • brine o blagovremenom snabdjevanju lijekovima i potrošnom materijalu i sterilnosti instrumenata
 • priprema pacijente za pregled
 • postupa prema utvrđenim pravilima i protokolima za provođenje zdravstvenih postupaka
 • ordinira lokalne ,peroralne i parenteralne terapije
 1. Spremačica:
 • vrši čišćenje,pranje i spremanje ordinacija,hodnika i sanitarnih prostorija

 • vrši dezinfekciju prostora,predmeta i pribora

 • vrši transportovanje nečistog i čistog rublja

 • vrši pranje sanitarnih čvorova

 • kontroliše priključke za vodu,struju,plin i ostalo

 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svog radnog mjesta koji mu budu naređeni od šefa službe ili direktora,a kojima je odgovoran

 • vodi brigu o imovini i sredstvima za rad

  alt
  alt

Povezane vijesti