Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

O nama

O nama

J.U. Dom zdravlja Bugojno je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništva Općine Bugojno iz područja zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini. Osnivač Doma zdravlja je Općina Bugojno.Sve naše ambulante,odjeli, ambulante porodične medicine opremljene su u skladu sa BH standardima i standardima o javnom zdravstvu u Bosni i Hercegovini.

/media/uploads/hush-min.jpg

Radno vrijeme

J.U. Dom zdravlja Bugojno organizuje se rad svakim radnim danom od 07-15 sati u prvoj smjeni. Služba hitne pomoći organizovana je svih 24 sata.

Naš cilj je obezbjediti što bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite kao integralnog dijela sveobuhvatnog zdravstvenog sistema.

/media/uploads/pixabay-min.jpg

Smjene

U sljedećim službama organizovan je rad i dvije smjene a radno vrijeme od 07-20 sati i to:

 • RTG kabinet
 • biokemijski laboratorij
 • stomatološke službe
 • zdravstvena zaštita predškolske djece
/media/uploads/tetoskop-min.jpg

Naše ambulante

Ambulante:

 • ambulante opće medicine
 • ambulanta medicine rada
 • biokemijski laboratorij
 • rtg kabinet
 • stomatološke ambulante
 • stomatološka tehnika
 • ambulanta za plućne bolesti
 • služba za higijenu i epidemiologiju
 • služba za kućno liječenje i patronažu
 • centar za mentalno zdravlje
 • centar za fizikalnu rehabilitaciju
 • savjetovalište za diabetes
 • zdravstvena zaštita predškolske i školske djece
 • zdravstvena zaštita žena
 • ORL ambulanta
 • hirurška ambulanta
 • internistička ambulanta
 • oftalmološka ambulanta
/media/uploads/ambulance-min.jpg