Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

Literatura za pripremu i termini polaganja pismenog ispita za prijem u radni odnos

Literatura za pripremu i termini polaganja pismenog ispita za prijem u radni odnos putem javnog oglasa

Pripreme za pismeni ispit za kandidate koji su dostavili potpune prijave na javni oglas za prijem u radni odnos koji je objavljen  dana 17.05.2024.g. na  web stranici www.dzbugojno.ba i na oglasnoj ploči Doma zdravlja Bugojno, a dana 22.05.2024.g. na web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona i dana 18.i 19.05.2024.g. objavljena je obavijest o javnom oglasu u «Oslobođenju»,

 

 

 

Medicinska sestra – tehničar:

  1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( «Službene novine FBiH»broj:46/10)

  2. Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Sarajevo 2017, Fondacija fami

3.Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije («Službene novine FBiH»broj:61/18, 72/22)

 

 

 

Pomoćni radnik za administrativne poslove:

1. Zakon o radu  («Službene novine FBiH»broj:26/16, 89/18, 44/22)

2. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH ( «Službene novine FBiH»broj:96/19)

 

Termin za ispit:

 

19.06.2024. godine u 08:00h –medicinske sestre-tehničari,

19.06.2024. godine u 09:00h  – pomoćni radnik za administrativne poslove

 

Termin za interviju:

19.06.2024. godine u 10:00h  –spremačice i portiri 

 

Ispit i interviju će se održati u prostorijama Službe za kadrovska i pravna pitanja -Dom zdravlja Bugojno.

Povezane vijesti